Jdi na obsah Jdi na menu
 


VRATÍKOV


Vesnice dostala název podle osobního jména Vratík(Vratislav). Obec Vratíkov má rozlohu 390,83 ha.
Ves se rozkládá na jihozápadním svahu(482m) stejnojmenného kopce (519m), na levém břehu potoka Bělé.Tato plocha spadá do údolí malého potoka,jehož prameny Valchovský a Velenovský se zde stékají a tvoří romantické údolí, z něhož místy trčí vápencová skaliska s jeskyněmi, upomínající se na Moravský kras.Osadní půdorys má podobu obdélníka. Domy stojí samostatně i těsně vedle sebe, nyní většinou průčelím na návsi. Grunty jsou na návsi, chalupníci na jihozápadní straně. Ves odedávna náležela k Boskovské faře, při níž se jmenuje poprvé v roce 1531. Fara zde měla nejen své poddané, nýbrž i rozsáhlý majetek. Roku 1806 pracoval týdně 1 sedlák 3 dny farářovým potahem, 5 podsedníků 2,5 dne párem koní, 2 podsedníci 2,5 dne ručně, 6 chalupníků 26 dní a 6 chalupníků 13 dní ročně. Roku 1846bylo ve vsi 21 stavení a 164 obyvatel. V roce 1900 zde bylo 26 stavění a ve vsi žilo 199 obyvatel a to Čechů, katolíků, rolníků a dělníků.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI OBCE:


1712 - zemřelo mnoho lidí na mor
1834 a 1856 - neobyčejně suché období, kdy byla velká drahota a hlad
1832 - byla založena místní škola
1901 - vyhořela velká část obce i se školou
1942 - založení SDH Vratíkov
1946 - nalezení jeskyní
1956 - stavba požární nádrže
1957 - stavba požární zbrojnice
1960 - v červnu se odtrhla osada Hrádkov, která patřila do té doby k obci Vratíkov
1966 - dokončená stavba budovy MNV
1969 - vysvěcení kapličky
1976 - obec Vratíkov spadá pod město Boskovice
1981 - končí vyučování dětí 1. stupně na místní škole, děti musí dojíždět do Boskovic
1985 - započata stavba vodárenské nádrže. Přehrada se nachází v údolí pod obcí. Dříve se v údolí
nacházela rozsáhlá chatová oblast a také koupaliště ve správě místních hasičů. V roce 1985
podlehlo toto údolí stavbě vodárenské nádrže. Stavba byla dokončena v roce 1989 a uvedená
do provozu byla v roce 1990. Zatopená plocha je 53,3 ha, celkový objem je 7,343milionů m3,
největší hloubka je 42,5 metrů. Nádrž je vytvořena jako zdroj pro pitnou vodu, a proto je
zcela nepřístupná. Přístupná je pouze hráz a to v období od dubna do září.

1995 - Předání zásahového vozidla Tatra - 805 ( převodem z obce Mladkov )

2008 - Výstavba nové garáže pro zásahovou techniku

2009 - Zakoupení automobilové cisterny,Škoda 706 CAS25 RTHP(z Velkých Opatovic )

ZNAK A PRAPOR:


Znak a prapor nebyl v obci přidělen, ale obec používala v dávných dobách pečeť, v jejímž znaku je radlice a krojidlo, kolem něhož je nápis: PECZET-OBECNY-DIEDINI-WRATIKOWA.

MÍSTNÍ ZVYKY:


V obci probíhá každoročně pálení čarodějnic, následně ruční stavění a kácení máje. Třetí srpnovou neděli je v obci pouť, kde se sejdou lidé na mši před kapličkou. V obci jsou populární pouťové zábavy, které jsou venku na hřišti za KD a pořádají je místní hasiči. Dvakrát do roka pořádá SDH soutěž v požárním útoku.  Různé akce pro děti v průběhu roku také zajišťují místní hasiči.

STATISTIKA:


Obec má v současné době 83 popisných čísel, včetně rekreačních stavení. V obci žije 225 obyvatel.

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE:


V obci působí SDH,které má v současné době 39 členů.Česká speleologická společnost - Vratíkovský kras. Nyní má 13 aktivních členů, kteří zkoumají 22 veřejně nepřístupných jeskyní. Dále zde působí také Myslivecké sdružení a Červený kříž.