Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vratíkovský kras

 

Vratíkovský kras o rozloze 20 ha se nachází 3km od Boskovic a na Boskovicku je nejlépe vyvinutým krasem. Jedná se o onikátní ukázku kuželovitého paleokrasu v pokročilém stádiu vývoje.Skupiny jeskyňářských nadšenců se o tyto jeskyně zajímají více než 60 let.

Prví geologický útvar kolem Vratíkova vznikl asi před 285 miliony lety a první osídlení jeskyně Sklep bylo asi před 100 tisíci člověkem neandrtálským.

V roce 1983 probíhaly snahy prohlášení Vratíkovského krasu jako Přírodní chráněnou rezervaci, což se podařilo až v roce 1990, zásluhou Dr. Ivana Baláka.

Naši předchůdci věřili, že objeví rozsáhlejší jeskyně se skvosty podobnými Moravskému krasu a doufali ve zpřistupnění jaskyní. Po usilovné práci se jim podařilo objevit jeskyni Propasťovitou o délce 300 m ( nyní jeskyně čtyřka ). Dnes je známo celkem 16 jeskyní, např. Okno, Sklep, Čmeláci, Za zahradami, Pod smrkem...

V jeskyních neklesne vlhkost pod 95% a kolísání teploty zimního a letního období není vyšší než 0,5 C.

SKLEP

Tato jeskyně je nejznámější z historického hlediska a dosud nejznámějšími nálezy a podrobným zkoumáním. Byly zde nalezeny:

Celistvé kosti a zuby pleistocénních obratlovců (jeskynní medvěd, sob, nosorožec, kůň, hyena, liška lední, sněhule,…)

Ø Stopy diluviálního člověka, spálené a roztříštěné kosti, uhlíky, pazourkový odštěpek.

Ø Čepelovité retušované škrabadlo, slabě platinovaná čepelka.

Tyto paleolontologické a archeologické památky jsou součástí muzejních sbírek Národního muzea v Praze, Antroposu v Brně a muzea v Boskovicích.

 

 

Čtyřka

Jeskyně Čtyřka byla objevena v roce 1947. V padesátých letech byla tato jeskyně nazývána jako Propasťovitá nebo Krápníková. Můžeme o ní mluvit jako o nejrozsáhlejší jeskyni z jeskyní dosud objevených. Má 2 vchody, je dlouhá 400 m a mezi její skvosty patří drobné mrkvovité stalaktity, místy brčka, hojně se vyskytující sintrové podlahové náteky se stalagnáty a stalagmity. Vzácné jsou excentrické a jezerní formy sintrů.

Paleontologický průzkum zastihl osteologický materiál medvěda,tura, zajíce, jelena, srnce, koně, nosorožce a bizona.

 

Okno

Jedná se o prostornou chodbu o šířce až 3 m a výšce 2 m, ve které v roce 1997 byla nalezena při průkopu jižní větve stehenní kost medvěda.

Pod smrkem

Objevitel této nejkrásnější jeskyně v komplexu Vratíkovského krasu je Pavel Vašek z Velenova.

Pro jeskyni je charakteristická bohatá sintrová výzdoba, zastoupená především monocentrickými formami (brčka, drobné mrkvovité stalaktity, kuželovité stalagmity). Ve spodní části jeskyně jsou kuželovité hrázky s pisoáry (jeskynními perlami). Nejkrásnější na sintrové výzdobě celé jeskyně je její mnohobarevné zabarvení od sněhově bílé, celou škálu žluté, červené, růžové, oranžové do hněda až téměř k černé. V současné době, aby nedošlo k poničení krápníkové výzdoby je její vchod uzavřen.

 

 

Ve Vratíkovském krasu se v dřívějších dobách nacházela důlní dílna. Těžba železné rudy ve Vratíkově skončila asi před 150 lety. Nezachovaly se nám bohužel žádné informace o době těžby, jejím rozsahu a hornické plány. Mezi pozůstatky patří:

Ø Stará důlní dílna

Ø Dvě dobývací štoly z 18. - 19. století. Jednou z nich je Frantova štola dlouhá 150 m, která byla objevena v listopadu 1990. Pojmenována je podle objevitele, předsedy speleologické organizace, Františka Jakubce z Vratíkova.

Ø Slovanská huť

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Justinfloow - черная магия приворот - как заказала у chermagrom@yandex.ru - приворот истории - в Литве

черная магия приворот - как я заказывала магически приворот у chermagrom@yandex.ru
Заказала приворот на парня у мага через chermagrom@yandex.ru и осталась полностью удовлетворена результатом. Маг был внимателен к моим пожеланиям и предложил эффективное решение моей проблемы. После приворота я заметила, что отношения с парнем стали более гармоничными и стабильными. Я благодарна магу за его профессионализм и рекомендую его всем, кто ищет помощи в укреплении своих отношений.


-приворот на любовь мужчины на расстоянии
-приворот на мужа
-заказывала приворот у chermagrom@yandex.ru
-белая магия приворот отзывы
-сексуальный приворот на девушку
-лёгкий приворот

Bradleysof - порча на смерть по фото в Грузии - заказывала у mag-shaman.ru - как быстро действует порча на смерть

порча на смерть по фото в Грузии - помощь мага https://mag-shaman.ru


Спасибо магу с https://mag-shaman.ru за его невероятные способности! Мой враг на работе причинял мне немало беспокойства, и я уже не знал, как с ним бороться. Однако после обращения к магу, проблемы решены, а моя жизнь стала намного спокойнее и приятнее.
как делают порчу на смерть
порча приводящая к смерти в Грузии
порчи на смерть как делать
порча на смерть по фото в Грузии - помощь мага https://mag-shaman.ru
навести порчу смерти
порча на смерть видео

Cyharlescreno - Exploring the Fascinating of Dating: Connections, Growth, and Discovery

Dating is a journey that encompasses the enchanting of good-natured ally, offensive increase, and far-out discoveries. It is a method to which individuals explore dreamt-up possibilities, getting to know each other on a deeper level. Dating allows people to allowance experiences, unpleasantness ideas, and design deep connections.
https://twinkporn.one/search/elias18_twink-onlyfans/

In the monarchy of dating, undivided encounters a distinctive string of emotions. There's the exhilaration of get-together someone new, the anticipation of a first swain, and the thrill of discovering garden interests and shared values. It is a continually of vulnerability and self-discovery as individuals obtainable themselves up to the potentiality of love and companionship.
https://zeenite.com/videos/156986/naruto-sakura-fucked-anime-hentai-demonstration/

Serviceable communication lies at the bravery of dating, facilitating understanding and appropriateness between two people. It involves acting listening, virtuous expression, and empathy, creating a room representing veritable dialogue. Thoroughly communication, individuals can tour their compatibility, interchange thoughts and dreams, and assemble a fundamental of trust.

WalterFug - Jek ver

https://list.ly/1xbetincom/lists

Cyharlescreno - Exploring the Miraculous of Dating: Connections, Nurturing, and Revelation

Dating is a go abroad that encompasses the spell of vulnerable connection, slighting increase, and alluring discoveries. It is a take care of through which individuals traverse dreamt-up possibilities, getting to comprehend each other on a deeper level. Dating allows people to share experiences, unpleasantness ideas, and create deep connections.
https://thetranny.com/search/emily-james-trans/

In the empire of dating, whole encounters a different kind of emotions. There's the exhilaration of meeting someone contemporary, the intuition of a first escort, and the give someone a kick of discovering stock interests and shared values. It is a continually of vulnerability and self-discovery as individuals unreserved themselves up to the potentiality of rapture and companionship.
https://hentai0day.com/videos/1806/cum-animated-anime-porn-3some/

Serviceable communication lies at the will of dating, facilitating sympathy and consistency between two people. It involves active listening, up declaration, and empathy, creating a gap object of authentic dialogue. Including communication, individuals can tour their compatibility, the board thoughts and dreams, and develop intensify a foundation of trust.

Albertvem - Men Dating Men: Celebrating Adulation and Bearing

Men dating men savoir faire out of, union, and the stunner of relationships in their own unexcelled way.
https://twinkporn.one/search/liam-leigh%27s-sex-with-romeo/
In a world that embraces diversity and inclusivity, same-sex relationships keep develop their place. Men who fixture men sail the joys and challenges of building expressive connections based on authenticity and reciprocal understanding. They celebrate charity while overcoming societal expectations, stereotypes, and discrimination.
https://zeenite.com/search/adira-foxx/
Communication and stirring intimacy disport oneself a essential role in their relationships, fostering reliability and deepening their bond. As institute progresses promoting fairness, it is significant to recognize and particular the friendship shared between men dating men, embracing their incomparable experiences and contributions to the tapestry of anthropoid connections.

Stevenshult - Get Big bon...

Top online casіos!
Get Big bоnus for frее singup

https://tinyurl.com/44u2m7sv

Download Windows 10 - Windows 10 ISO Full Direct Link - HighSpeed

At present, there are still many people who prefer using Windows 10 Pro than upgrading to Windows 11. When an operating system already has everything necessary for one to work with, there is little to no reason for upgrade. As a matter of fact, some users consider Windows 10 Pro as the best version Microsoft has ever made and hence they are reluctant to replace it with the latest version.

Still, just like any other Windows versions ever released by Microsoft, Windows 10 Pro isn’t completely without problems. There have been a lot of issues and some of them have affected many users’s experiences significantly in using the operating system.
Microsoft Edge is the recommended browser in Windows 10 Pro offering a simple yet sleek interface alongside a slew of features that makes browsing the web feels much more convenient than when you use Internet Explorer. It is built based on the engine that powers Google Chrome browser and yet many users believe that Microsoft Edge is faster and lighter.

Despite being an older version, Windows 10 Pro has an arguably better Start Menu than Windows 11. It might look less beautiful but it is more functional. The fact that there are plenty tutorials on how to relocate the start menu to the left of the taskbar in Windows 11 is enough of a proof that new design isn’t always better than the old one, especially if the changes is too different from the past version.

There are at least two features in Windows 10 Pro that can save your eyes. The first one is dark theme that takes effect nearly everywhere including File Explorer. The second is Night Light. While the dark theme can protect your eyes from being blinded by the bright color of the light theme, the Night Light reduces the blue light which is believed to be a prominent factor in harming one’s sight.

Another mundane feature yet so helpful is the Quick Access section in File Explorer. The files that you were last working on are listed there automatically by Windows, so you can resume whatever you were working on quickly. However, while there are users who find this useful, there also others who considers it as a privacy risk and therefore disable it.

The clipboard manager, the one that has been revamped, is extremely useful in copying and pasting items. It stores the history of copied items. When you need to paste the same item, instead of searching it and copying it again, you can just pick it up from the history. Better yet, the clipboard content can be synced across your computers via the cloud. For users who copy paste text a lot, this feature alone would be a great boost to productivity.

Windows 10 Pro ISO Free Download
Windows 10 Pro is jam-packed with tons of features that are not only very useful but also easy to use. And there are still advanced features that power users can utilize to do certain tasks even more efficiently. All in all, Windows 10 Pro fits both casual and power users. You can click the link below to download Windows 10

Link :
Download Windows 10 : https://docste.com/download-windows-10-iso
Create USB Bootable : https://docste.com/create-bootable-usb-drive-of-windows-10-and-11-using-rufus

Stevenshult - Get your bon...

Top internet casіos!
Get Bigs bоnus for frее singup

https://tinyurl.com/37r6dtvw

VisionizeAI - Say Goodbye to Your Graphics Designer - OneTime Payment for Lifetime Design

Are you ready to elevate your design game to new heights? Say hello to VisionizeAI – your ultimate cloud-based AI graphics design service that is set to revolutionize the way you create stunning visuals.

Gone are the days of settling for ordinary designs. With VisionizeAI, you can unleash your creativity like never before. Whether you're a seasoned designer or a novice looking to explore the world of graphic design, our platform offers an array of cutting-edge features to cater to your every need.

One-time payment for Lifetime Designer: https://itme.xyz/CVisionizeAI

Here's a glimpse of what VisionizeAI has in store for you:
1. Generate AI 4K HD Images: Craft breathtaking visuals in any niche effortlessly.
2. Transform Your Images into Charming Cartoons: Add a touch of whimsy to your photos with our cartoon image generation tool.
3. Create Engaging Animated Videos: Bring your designs to life with dynamic animation capabilities.
4. Seamlessly Remove Photo Backgrounds: Say goodbye to cluttered backgrounds with our intuitive background remover.
5. AI Image Denoising: Bid farewell to grainy images and embrace crystal-clear perfection.
6. AI Inpainting: Easily remove unwanted elements and tweak object colors with just a few clicks.
7. Design Logos, Graphics, Sketches, and Drawings: Whether it's a logo for your brand or a sketch for your next project, we've got you covered.
8. Unlock the World of 3D Designs: Dive into the realm of three-dimensional creativity with our advanced design tools.
Craft Instagram, Facebook Reels, and YouTube Shorts: Make a splash on social media with eye-catching visuals tailored for each platform.
9. Experience Image Colorization, Reconstruction, and Recognition: From adding vibrant hues to reconstructing images with precision, our AI-powered tools do it all.
10. Synthesize Stunning Visuals: From realistic landscapes to abstract masterpieces, let your imagination run wild.
11. Apply AI Image Filters: Explore a myriad of filter options to add that perfect finishing touch to your designs.

But that's not all! With VisionizeAI, you get:

1. One-time Payment for Lifetime Use: Enjoy unlimited access to our platform without any recurring fees.
2. Unbeatable Price: Experience premium features at a fraction of the cost.
3. Commercial License: Monetize your designs with confidence.
4. 30-Day Money-Back Guarantee: Your satisfaction is our priority.

Ready to embark on a journey of limitless creativity? Join the VisionizeAI community today and unlock a world of possibilities at your fingertips.

Get the Offer Right Now, Before it Gone: https://itme.xyz/CVisionizeAI

Let your imagination soar with VisionizeAI – where creativity knows no bounds.

Best Regards,
VisionizeAI Team

Stevenshult - Get Big bon...

Top online casіos!
Get Big bоnus for frее singup

https://tinyurl.com/jxz9p84j

EleanorGiC - Мы предлагаем всем желающим приобрести диплом университета России по доступной цене с доставкой "под ключ".

Приветики, дорогие мои!!
Диплом медленно, но верно, становится менее затруднительным с помощью интернета.
На нашем сайте вы можете недорого заказать и купить диплом с гарантией доставки в любой регион РФ.
https://russa24-diploms-srednee.com/
Желаю каждому отличных отметок!
купить диплом в перми
купить диплом в архангельске
купить диплом в ульяновске
купить диплом в новотроицке
купить диплом в кузнецке

RebeccaQuind - Поставки редких металлов и хим. соединений с ними.

На портале PKP-RMS - https://pkp-rms.ru, вы сможете выбрать из обширного каталога более 1000 продуктов. Наша компания - один из крупнейших дистрибьютор на территории России, специализирующийся на поставке высококачественных материалов как для промышленных, так и лабораторных целей. Наш каталог товаров - это неиссякаемый источник информации о материалах для любого бизнеса.

Наши товары:
- Галлий (III) оксид: https://pkp-rms.ru/catalog/neorganicheskie-soedineniia/gallii-iii-oksid/
- Барий нитрат: https://pkp-rms.ru/catalog/neorganicheskie-soedineniia/barii-nitrat/
- Скандий: https://pkp-rms.ru/catalog/metally/skandii/
- Тулий (III) нитрат пентагидрат: https://pkp-rms.ru/catalog/neorganicheskie-soedineniia/tulii-iii-nitrat-pentagidrat/
- Кобальт (II) бромид: https://pkp-rms.ru/catalog/neorganicheskie-soedineniia/kobalt-ii-bromid-1/

MichelleZoria - FastLoansOnly

Hello!
Can you please tell me how I can get an online microloan till payday today?
I have already made it on the site through your telegram channel: FastLoansOnly
Some details I would like to clarify.
Thank you in advance, Michelle

SamuelVak - How to get lists of millions of customers for your niche

Get millions upon millions of immediate leads for your company to ignite your marketing. Make use of the lists an unlimited quantity of times. We have been delivering businesses and market analysis firms with information since 2012. Lead Generation

Yanaltrurf - Hello

Hello. I need some advice. call me +79219668577

DouglasSnilm - Парапсихолог 8 (984) 286-12-65 порча на смерть форум в Бельгии

порча на смерть форум в Бельгии https://nfkts545.ru 8 (984) 286-12-65


Хотел бы выразить благодарность магу Роману Петровичу с https://nfkts545.ru 8 (984) 286-12-65 за его помощь в наведении порчи. Его профессионализм и умение провести ритуал оказались невероятно эффективными. Спустя всего неделю после выполнения работы, я увидел заметные изменения в поведении своего врага. Благодаря магу Петровичу я чувствую себя более уверенным и защищенным.порча а смерть по фото в Бельгии
молитва от порчи смерти
если наведена порча на смерть
наведении порчи на смерть
порча на смерть подклад

PeterSaf - сильный заговор на торговлю - отзывы о 89842861265

Мой опыт с магией Романа Петровича на сайте nfkts545.ru привел меня к размышлениям о силе веры и силе воли. Заказав заговор на процветание в бизнесе, я увидел, как магия может стать поддержкой и помощью в достижении своих целей. Этот опыт научил меня верить в себя и свои возможности. Писать напрямую в ватсап можно по номеру 8 (984) 286-12-65.


-заговор на торговлю - как отличить настоящего мага от мошенника
-заговор на торговлю мебели - сайт проверен магов 89842861265
-заговор на торговлю на рабочем месте - заговор на торговлю на базаре nfkts545.ru
-на быструю торговлю заговор
-на быструю торговлю заговор
-заговор на торговлю мебели
-сильный заговор на торговлю
-------------------------------------------------------
-заговор на торговлю мебели
-на быструю торговлю заговор
-заговор на торговлю читать на рабочем

JosephTix - Белый приворот в Тольятти - любовный приворот на девушку какие последствия

Заказать приворот в Тольятти отзывыОбратилась к магу Роману Петровичу с надеждой на помощь в привлечении внимания человека, который мне очень нравился. Он провел для меня ритуал приворота, и я не могу быть не счастливой с результатами. Моя цель начала проявлять ко мне больше внимания и заботы, и я благодарна магу Роману за его помощь в этом деле. Его контакты можно найти здесь https://nfkts545.ru-Белый приворот в Тольятти
-Заказать приворот в Тольятти отзывы
-Гадалка в Тольятти приворот отзывы
-блог сильного мага https://nfkts545.ru у него делала приворот
-заговор на возврат любимой

RebeccaQuind - Поставки редких металлов и хим. соединений с ними.

На портале PKP-RMS - https://pkp-rms.ru, вы сможете выбрать из обширного каталога более 1000 продуктов. Наша компания - выдающийся дистрибьютор в РФ, специализирующийся на поставке высококачественных материалов как для производственных, так и научно-исследовательских целей. Наш каталог товаров - это беспрецедентный источник информации о товарах для любого бизнеса.

Наши товары:
- Церий (III) хлорид: https://pkp-rms.ru/catalog/neorganicheskie-soedineniia/tserii-iii-khlorid/
- Цинк бромид: https://pkp-rms.ru/catalog/neorganicheskie-soedineniia/tsink-bromid/
- Фосфор (III) иодид: https://pkp-rms.ru/catalog/neorganicheskie-soedineniia/fosfor-iii-iodid/
- Таллий (I) хлорид: https://pkp-rms.ru/catalog/neorganicheskie-soedineniia/tallii-i-khlorid-1/
- Самарий (II) бромид: https://pkp-rms.ru/catalog/neorganicheskie-soedineniia/samarii-ii-bromid/